BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza 45,
Numer działki – 547/2,
Numer KW – OL1P/ 00013119/5,
Powierzchnia działki –  3563 m²,
Opis nieruchomości – lokal użytkowy  nr 2 o pow. użytkowej 125,81 m2, usytuowany w budynku użytkowym nr 45, przy ul.Mickiewicza w Piszu wraz z udziałem  w gruncie wynoszącym 12581/46561 części działki nr 547/2 o pow. 3563 m2
Roczna wysokość czynszu – 3 986 zł + 23 % podatku VAT
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia 7 maja 2018 r.

Data powstania: wtorek, 17 kwi 2018 09:32
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2018 10:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 maj 2018 11:24
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 867 razy