BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

O WYNIKACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA ZADANIE POD NAZWĄ „DOFINANSOWANIE REMONTÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH”

Burmistrza Pisza informuje, że w związku z naborem wniosków o udzielenie dotacji na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych”, dotacja w wysokości 15 000 zł zostanie przyznana Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku przy ul. Wyzwolenia 4 w Piszu, po podjęciu przez Radę Miejską w Piszu uchwały o przyznaniu dotacji. Złożony przez w/w Wspólnotę wniosek o przyznanie dotacji spełnił wymagane kryteria formalne.

 

 Powyższa informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu

Data powstania: środa, 18 kwi 2018 07:02
Data opublikowania: środa, 18 kwi 2018 09:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 maj 2018 10:49
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 837 razy