BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska,
Numer działki – cz. 471/11,
Numer KW – OL1P/00015450/1,
Powierzchnia nieruchomości – 18 m²,
Opis nieruchomości – teren wraz z garażem blaszanym,
Wysokość czynszu za rok dzierżawy – 159,12 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej z przewagą wielorodzinnej i obiektami usługowymi. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17.04.2018 r. do dnia 08.05.2018 r.

 

Data powstania: środa, 18 kwi 2018 07:39
Data opublikowania: środa, 18 kwi 2018 09:21
Data przejścia do archiwum: środa, 9 maj 2018 09:27
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 743 razy