BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.6.2018.EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 17.04.2018 r. na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Marcina Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A

10-409 Olsztyn

 

z upoważnienia której działa firma

Biuro Projektów NOW – EKO Sp. z o.o.

Anna Grodkiewicz

ul. Erwina Kruka 39

10 – 542 Olsztyn

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 6/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE wraz z trzema przyłączami gazowymi PE 25 mm na działkach o nr geodezyjnych: 109/1, 36, 91, 93/2, 561, 89/22, 86, 88/1, 89/9, 89/17, 89/1, 84/7 i 89/20, położonych w obrębie Pisz 2, przy ulicy Kominiarskiej i ulicy Olsztyńskiej.

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

Data powstania: środa, 18 kwi 2018 08:59
Data opublikowania: środa, 18 kwi 2018 09:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 maj 2018 10:35
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1099 razy