BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wąglicka,
Numer działki – cz. 546/8,
Numer KW – OL1P/00013119/5,
Powierzchnia nieruchomości – 75 m²,
Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym nr 1 o powierzchni użytkowej 75 m2,
Roczna wysokość czynszu – 2 250 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
 
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/505/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz obszar zabudowy usługowej i rzemieślniczej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25 kwietnia 2018 r. do dnia 16 maja 2018 r.

Data powstania: czwartek, 26 kwi 2018 07:31
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2018 09:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 maj 2018 09:13
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 647 razy