BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.10.2017.AK

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 08.05.2018 r., wydał

 

postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

 „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2”  o mocy do 1 MW  na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

 

 

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

Data powstania: wtorek, 8 maj 2018 11:02
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2018 11:18
Data przejścia do archiwum: środa, 23 maj 2018 09:27
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1310 razy