BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.29.2017.EO

       Burmistrz Pisza zawiadamia, że zgodnie z art. 133 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./ w dniu 14.05.2018 r., przesłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, odwołanie  wraz z aktami sprawy, Pana Zbigniewa Gelzok, pełnomocnika Pani Ludmiły Długozimy i Pani Mirosławy Świderskiej oraz odwołanie Pani Danuty Nowińskiej, od decyzji Burmistrza Pisza Nr 29/17/18 z dnia 24.04.2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 43163 Pisz Emitel, w skład której wchodzą: wieża kratowa o wysokości do 43 m, szafy typu „outdoor” o wymiarach około 1,5 m x 6 m na części działki o nr geodezyjnym 136/5 /w granicach oznaczonych literami ABC na załączniku graficznym  do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/ położonej w obrębie Pisz 2, gmina Pisz.

Data powstania: poniedziałek, 14 maj 2018 12:37
Data opublikowania: poniedziałek, 14 maj 2018 15:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 cze 2018 09:32
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1371 razy