BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.12.2018.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 18.05.2018 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

z upoważnienia, której działa firma

SAWTECH

Tomasz Sawicki

ul. Śniadeckiego 4/33

18-400 Łomża

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 12/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o nr geodezyjnych: 34/7, 34/53, 34/54, 34/55, 34/56, 34/57, 34/58, 34/59, 34/60, 34/61, 34/62, 34/63, 34/64, 34/65, 215 oraz na części działek o nr geodezyjnych 220/1, 625/17 położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz.

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Łupki.

 

Data powstania: piątek, 18 maj 2018 11:08
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2018 12:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 cze 2018 09:29
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1106 razy