BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza 45,
Numer działki – 547/2,
Numer KW – OL1P/ 00013119/5,
Powierzchnia działki –  3563 m²,
Opis nieruchomości – lokal użytkowy  nr 4 o pow. użytkowej 42,37 m2, usytuowany w budynku użytkowym nr 45, przy ul. Mickiewicza w Piszu wraz z udziałem  w gruncie wynoszącym 4237/46561 części działki nr 547/2 o pow. 3563 m2
Roczna wysokość czynszu – 1 342 zł + 23 % podatku VAT
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 19 czerwca 2018 r.

Data powstania: wtorek, 29 maj 2018 09:08
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2018 12:01
Data przejścia do archiwum: środa, 20 cze 2018 09:23
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 643 razy