BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.4.2018.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarządu Zlewni w Giżycku,  o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 9/41 i 23/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz”.

 

 

Data powstania: środa, 31 paź 2018 08:32
Data opublikowania: piątek, 2 lis 2018 12:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 lis 2018 08:14
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 963 razy