BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Wydanie decyzji ostatecznej dla inwestycji celu publicznego
Pisz, dn. 06.12.2004
ZPN - 7331/II/43/04

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)


Z a w i a d a m i a m
że w dniu 03-12-2004r. na wniosek

Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego
Zygmunt Jurewicz
ul. Jagiełły 7/19
11-500 Giżycko

została wydana decyzja nr 43/04 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

budowie kablowej linii niskiego napięcia YAKY 4 x 120 na działkach o numerach geodezyjnych: 490/4, 490/13, 992/1 i 996, położonych w Piszu, przy Al. Piłsudskiego.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2004 12:19
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2004 14:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 gru 2004 12:36
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1709 razy