BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ostatecznej dla inwestycji celu publicznego
ZPN - 7331/II/45/04 Pisz, dn. 03.12.2004r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)


Z a w i a d a m i a m
że w dniu 30-11-2004r r. na wniosek:

Pana Janusza Nowakowskiego
ul. Zdrojowa 31
18-400 Łomża

występującego z upoważnienia:

Gminy Pisz

została wydana decyzja nr 45/04 w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej teren położony w Piszu /ul. Pionierów i Długa, na działkach o numerach geodezyjnych: 3, 16, 17, 36, 68, 160, 189, 200, 201, 210, 272, 315, 319, 326/6, 327/1, 327/2, 328/10, 389, 1183, 1184, 1465, 1470, 1679/ dla zamierzenia polegającego na przebudowie ul. Pionierów i ul. Długiej w Piszu, budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie i rozbudowie sieci oświetleniowej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2004 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2004 14:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 gru 2004 12:36
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1691 razy