BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.25.2018.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/

 

zawiadamiam, że w dniu 19.11.2018 r. na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Marcina Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A

10-409 Olsztyn

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Panią Annę Grodkiewicz,

przedstawiciela Biura Projektów NOW-EKO Sp. z o.o.

ul. Erwina Kruka 39

10-542 Olsztyn

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 25/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy 225/160/125 mm wraz z przyłączami gazowymi Pe 40 mm na działkach o nr geodezyjnych 1440, 1678, 1788/8, 1679, 1647, 1624, 1786, 1697, 1696, 1713, 1393, 1738, 1739, 1603, 1412, 1352, 1330, 1391, 1292, 1305, 1279, 1269, 1253, 1184, 1222, 1183, 319, 1327, 1684, 1683 położonych w obrębie Pisz 1. 

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

Data powstania: środa, 21 lis 2018 10:05
Data opublikowania: środa, 21 lis 2018 16:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 gru 2018 10:57
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 861 razy