BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 06-12-2004r
ZPN-7331/II/56/04


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 30-11-2004r wpłynął wniosek
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o.
Jagodne 22
12-200 Pisz

dotyczący:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej zasilającej w energię elektryczną przepompownię ścieków, na działkach o numerach geodezyjnych: 24/24 i 39, położonych w Piszu, przy ul. Wiosennej.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 7 gru 2004 12:28
Data opublikowania: środa, 8 gru 2004 12:09
Data przejścia do archiwum: środa, 29 gru 2004 15:13
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1636 razy