BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.26.2018.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/

 

zawiadamiam, że w dniu 12.12.2018 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

z upoważnienia, której działa

Pan Piotr Toliczenko – Bernatowicz

ul. Fabryczna 18/38

15-483 Białystok

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 26/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych Sn 15kV i nN 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i złącz kablowo - pomiarowych na działkach o nr geodezyjnych 11, 13/61, 13/63, 13/28, 13/25, 13/24, 13/23, 13/22, 13/59, 13/58, 13/57, 13/56, 13/55, 13/48, 13/50, 13/52, 13/54, 16, 12 położonych w obrębie Szczechy Wielkie, gmina Pisz.

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Wielkie.

 

Data powstania: czwartek, 13 gru 2018 09:31
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2018 10:34
Data przejścia do archiwum: środa, 16 sty 2019 10:47
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 837 razy