BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.27.2018.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/

 

zawiadamiam,że w dniu 17.12.2018 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

Pana Tomasza Surowiec,

przedstawiciela TARE Sp. z o.o.

ul. Składowa 12 lok. 211

15-399 Białystok

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 27/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV i nN 0,4 kV oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN i złącz kablowo - pomiarowych na działkach o nr geodezyjnych 23/1, 24/3, 241, 20/5, 28/3, 26/2, 26/1, 29/1, 31/11, 31/12, 31/4, 31/3, 32/1, 227, 33/1, 34/1, 38/4, 38/3, 40/1, 44/1, 45/1, 143, 141, 186/2, 186/4, 186/5, 186/3, 142, 140, 259, 258, 139, 134, 133, 132, 131, 129/1, 246, 107/2, 244, 242, 108, 106, 105, 103/1, 103/2, 102, 101, 100, 99, 98 położonych w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz.

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Kocioł Duży.

 

 

Data powstania: środa, 19 gru 2018 09:40
Data opublikowania: środa, 19 gru 2018 09:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 sty 2019 09:32
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 926 razy