BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.29.2018.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096/  zawiadamiam,  że w dniu 20.12.2018 r. na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Marcina Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A

10-409 Olsztyn

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Panią Annę Grodkiewicz,

przedstawiciela Biura Projektów NOW-EKO Sp. z o.o.

ul. Erwina Kruka 39

10-542 Olsztyn

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 29/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 125/63 mm wraz z przyłączami gazowymi Pe 25 mm na działkach o nr geodezyjnych 42, 41, 27/14, 14/25, 14/21, 14/52, 33/1, 14/15, 14/78, 14/26, 564/10, 564/5 położonych w obrębie Pisz 2. 

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

Data powstania: piątek, 21 gru 2018 09:46
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2018 12:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 sty 2019 11:39
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 821 razy