BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz, projektu lokalnego programu rewitalizacji miasta i gminy Pisz oraz studium wykonalności przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniem aplikacji dla podmiotów objętych lokalnym programem rewitalizacji, jak również projektu planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.
Pisz, dnia 09.12.2004r.


Ogłoszenie o wyborze oferty

Na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz, projektu lokalnego programu rewitalizacji miasta i gminy Pisz oraz studium wykonalności przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniem aplikacji dla podmiotów objętych lokalnym programem rewitalizacji, jak również projektu planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15.11.2004r., w przedmiocie zamówienia: na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz, projektu lokalnego programu rewitalizacji miasta i gminy Pisz oraz studium wykonalności przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniem aplikacji dla podmiotów objętych lokalnym programem rewitalizacji, jak również projektu planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz, w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Doradztwo Inwestycyjne INPLUS, Adam Sobczak w Olsztynie przy ul. Jagiellończyka 10/1L za cenę 279 990 zł brutto.

Data powstania: czwartek, 9 gru 2004 14:40
Data opublikowania: czwartek, 9 gru 2004 15:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 gru 2004 11:28
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1782 razy