BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.4.2019.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 05.02.2019r., wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 14.02.2019r.) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach o nr 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1 w obrębie Dłutowo, gmina Pisz”.

Wraz z wnioskiem  została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm. /, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: piątek, 15 lut 2019 09:40
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2019 09:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2019 07:27
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 754 razy