BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.4.2019.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach o nr 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1 w obrębie Dłutowo, gmina Pisz”.

Data powstania: piątek, 15 lut 2019 09:41
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2019 09:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2019 07:27
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 903 razy