BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.3.2019.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 18.02.2019r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018r. poz. 2081/, oraz § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:

 postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie przystani jachtowej w Piszu nad jeziorem Roś,  na działce o nr 1026/5 obręb Pilchy, na wysokości działki nr 5 obręb Pisz 1, gmina Pisz”

 

 

Data powstania: poniedziałek, 18 lut 2019 14:12
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lut 2019 14:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 07:50
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1176 razy