BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki – 127/5,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości – 9142 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                            

Roczna wysokość czynszu – 457 zł.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 2, poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011r. położona jest na obszarach oznaczonych symbolami: B8 – teren zabudowy rekreacyjnej, usługowej i turystycznej oraz B4 – teren zieleni parkowej.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20.02.2019 r. do dnia 13.03.2019 r.

 

Data powstania: środa, 20 lut 2019 11:22
Data opublikowania: środa, 20 lut 2019 11:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 mar 2019 07:38
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 588 razy