BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.4.2019.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 25.02.2019 r. na wniosek

 

Gminy Pisz

Urząd Miejski w Piszu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 4/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci wodociągowej i hydrantów na działkach o nr geodezyjnych 1595 (ul. Tuwima), 1596 (ul. Jastrzębia), 1597 (ul. Bociania), 1599 (ul. Gołębia), 1600 (ul. Orla), 1601 (ul. Sowia) położonych w obrębie Pisz 1.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

 

Data powstania: wtorek, 26 lut 2019 09:31
Data opublikowania: wtorek, 26 lut 2019 09:55
Data przejścia do archiwum: środa, 13 mar 2019 07:29
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1059 razy