BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nabycie z mocy prawa własności nieruchomości
1.Określenie nieruchomości:
Działka nr.ew.943 o pow.653m2 położona w Piszu przy ul.Poprzecznej zabudowana budynkiem mieszkalnym.

2.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczenie nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków - B (teren zabudowy mieszkaniowej).

3.Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości - KW Nr 7163.

4.Prawo użytkowania wieczystego ustanowione aktem notarialnym Nr 1338/74 z dn.6.06.1974 r.
na 99 lat do dnia 06.06.2073 r. w celu zabudowy mieszkaniowej.

5.Użytkownik wieczysty: osoby fizyczne.

6.Wartość nieruchomości stanowiąca podstawę do ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 5224 zł.

7.Obciążenia nieruchomości:brak.

8.Wykaz wykłada się do publicznego wglądu na okres 30 dni do 8.01.2005r.

9.Po dniu 8.01.2005r. osoby uprawnione mogą składać zastrzeżenia dotyczące wykazu w terminie 30 dni do Burmistrza Pisza
Data powstania: piątek, 10 gru 2004 09:30
Data opublikowania: piątek, 10 gru 2004 10:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sty 2005 15:18
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1558 razy