BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

nabycie prawa własności nieruchomości z mocy prawa
1.Określenie nieruchomości:
Działka numer 944 o pow. 656 m2 położona w Piszu przy ul. Poprzecznej zabudowana budynkiem mieszkalnym.

2.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
oznaczenie nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków – B (teren zabudowy mieszkaniowej).

3.Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości – KW Nr 7166.

4.Prawo użytkowania wieczystego ustanowione aktem notarialnym Rep.A. Nr 644/60 z dn.18.07.1974 r., na 99 lat do dnia 18.07. 2073 r.w celu zabudowy mieszkaniowej.

5.Użytkownik wieczysty: osoby fizyczne


6.Wartość nieruchomości stanowiąca podstawę do ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 5248 zł.

7.Obciążenia nieruchomości:brak.

8.Wykaz wykłada się do publicznego wglądu na okres 30 dni do 8.01.2005r.

9.Po dniu 8.01.2005r. osoby uprawnione mogą składać zastrzeżenia dotyczące wykazu w terminie 30 dni do Burmistrza Pisza.
Data powstania: piątek, 10 gru 2004 10:45
Data opublikowania: piątek, 10 gru 2004 10:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 sty 2005 08:25
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1556 razy