BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nabycie prawa własności nieruchomości
1.Określenie nieruchomości:
Działka numer 363 o pow. 510 m2 położona w Piszu przy ul. Kajki zabudowana budynkiem mieszkalnym.

2.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
oznaczenie nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków – B (teren zabudowy mieszkaniowej).

3.Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości – KW Nr 4909.

4.Prawo użytkowania wieczystego ustanowione aktem notarialnym Rep.A. Nr 302/68 z dn.29.02.1968 r., na 99 lat do dnia 28.02.2067 r., w celu zabudowy mieszkaniowej.

5.Użytkownik wieczysty: osoby fizyczne

6.Wartość nieruchomości stanowiąca podstawę do ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 4.437 zł.

7.Obciążenia nieruchomości:brak.

8.Wykaz wykłada się do publicznego wglądu na okres 30 dni do 8.01.2005r.

9.Po dniu 8.01.2005r. osoby uprawnione mogą składać zastrzeżenia dotyczące wykazu w terminie 30 dni do Burmistrza Pisza.
Data powstania: piątek, 10 gru 2004 10:56
Data opublikowania: piątek, 10 gru 2004 10:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 sty 2005 08:25
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1590 razy