BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.1.2019.AK

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont śluzy i jazu w Karwiku, w km 6+00 szlaku głównego Pisz- Węgorzewo, na działkach o nr 132/2 i 132/7 obręb Karwik, gmina Pisz, Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.


 


 

Data powstania: poniedziałek, 4 mar 2019 08:03
Data opublikowania: poniedziałek, 4 mar 2019 08:26
Data przejścia do archiwum: środa, 20 mar 2019 07:36
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 808 razy