BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),

1.Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW - 12877,
- nr działek: nr 1163 o pow. 22 m2, nr 1093 o pow. 22 m2, nr 906 o pow. 22 m2,
2. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Jagodna,
-opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW – 13022,
- nr działki: nr 1137/34 o pow. 22 m2,
3. Roczna wysokość czynszu- 24,-zł/1m2 + 22% VAT.
4. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 10 lat, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/335/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r., dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowej działce garaży.
5. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych. Położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
7. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
8.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 grudnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
Data powstania: piątek, 10 gru 2004 12:12
Data opublikowania: piątek, 10 gru 2004 12:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sty 2005 07:02
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1595 razy