BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.4.2019.AK

w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 05.03.2019r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018r. poz. 2081/, oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:


 


postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach o nr 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1 w obrębie Dłutowo, gmina Pisz”.


 


 

Data powstania: czwartek, 7 mar 2019 12:13
Data opublikowania: czwartek, 7 mar 2019 13:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 mar 2019 07:31
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 891 razy