BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.4.2019.AK

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „


Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach o nr 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1 w obrębie Dłutowo, gmina Pisz”,  Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.


 

Data powstania: czwartek, 7 mar 2019 12:14
Data opublikowania: czwartek, 7 mar 2019 13:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 mar 2019 07:31
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 989 razy