BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.2.2019.AK

 


Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:


Pogłębienie wylotów kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych tj:


-Pogłębienie  wylotu Kanału Jeglińskiego do jeziora Roś na działce o nr 1026/5 w obrębie Pilchy, gmina Pisz;


-Pogłębienie szlaku żeglownego tzw. „Bramy Sekstyńskiej na działkach o nr 423/5 i 424 w obrębie Zdory, gmina Pisz”,  Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.


 


 


 

Data powstania: środa, 13 mar 2019 12:17
Data opublikowania: środa, 13 mar 2019 13:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 mar 2019 08:15
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 785 razy