BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.1.2019.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 14.03.2019 r. na wniosek

 

T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Panią Martę Czekaj,

przedstawiciela ATEM –Polska Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81-537 Gdynia

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 1/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T - MOBILE wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze geodezyjnym 172/1 położonej w obrębie Pilchy, gm. Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie Pilchy.

 

 

Data powstania: piątek, 15 mar 2019 11:40
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2019 11:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 kwi 2019 07:42
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 766 razy