BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.4.2019.AK

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm./ informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 


Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach o nr 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1 w obrębie Dłutowo, gmina Pisz”.


 


 


Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.


 


 


Informację o decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  –  zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.


 


 

Data powstania: wtorek, 19 mar 2019 08:33
Data opublikowania: wtorek, 19 mar 2019 08:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 mar 2019 08:54
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 748 razy