BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Matejki
Numer działki –  cz. 450/27
Numer KW – OL1P/ 00013024/2,
Powierzchnia nieruchomości –  20 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony pod ustawienie obiektu gastronomicznego,
Roczna wysokość czynszu – 1 200,00 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest  do wydzierżawienia w drodze      bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Data powstania: piątek, 22 mar 2019 14:57
Data opublikowania: piątek, 22 mar 2019 16:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 kwi 2019 07:54
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 840 razy