BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki – cz. 120,
Numer KW – OL1P/ 00019562/7,
Powierzchnia nieruchomości –  6 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do cumowania łodzi,
Roczna wysokość czynszu – 200 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 120 w mieście Pisz, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/296/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania działki nr 120 w mieście Pisz, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 170 poz. 2464 z dnia 30.10.2008 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A 4 KW – stanowiącym fragment placu manewrowego przeznaczonego do slipowania sprzętu pływającego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia  1 maja 2019 r.


Data powstania: czwartek, 11 kwi 2019 09:10
Data opublikowania: czwartek, 11 kwi 2019 09:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 maj 2019 07:56
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 625 razy