BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.6.2019.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 15.04.2019r., wpłynął kompletny wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 9/2 w obrębie Ciesina, gmina Pisz”.

 

 

 

Wraz z wnioskiem  została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm. /, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: środa, 17 kwi 2019 10:28
Data opublikowania: środa, 17 kwi 2019 10:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2019 08:40
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 757 razy