BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.6.2019.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,  do Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku


o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 


Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 9/2 w obrębie Ciesina, gmina Pisz”.

Data powstania: środa, 17 kwi 2019 10:30
Data opublikowania: środa, 17 kwi 2019 10:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2019 08:40
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 785 razy