BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.8.2019.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 16.04.2019r., wpłynął dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 


Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania i magazynem energii (z możliwością dzielenia inwestycji na etapy lub budowania w całości) na działkach o nr 4/4, 5/3, 53, 54/4 w obrębie Babrosty,  nr 105/3 w obrębie Jagodne,  nr 198/2 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”.


 


 


Wraz z wnioskiem  została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.


 


 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm. /, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.


 


Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: czwartek, 18 kwi 2019 14:15
Data opublikowania: czwartek, 18 kwi 2019 15:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2019 08:40
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 761 razy