BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Rybacka,
Numer działki – cz. 503/15,
Numer KW – OL1P/ 00013024/2,
Powierzchnia nieruchomości –  2 m²,
Opis nieruchomości – teren pod stacją wodowskazową,

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 10 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem B 18 ZP/US – zieleń nieurządzona w części zieleń parkowa.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 kwietnia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r.

Data powstania: środa, 24 kwi 2019 10:12
Data opublikowania: środa, 24 kwi 2019 12:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 maj 2019 10:08
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 676 razy