BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.7.2019.AK

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”, Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

Data powstania: piątek, 26 kwi 2019 10:09
Data opublikowania: piątek, 26 kwi 2019 11:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2019 10:06
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 792 razy