BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 09-12-2004r
ZPN-7331/II/55/04

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 24-11-2004r wpłynął wniosek:
Stowarzyszenia Działkowców
„JEGOCINEK”
w Szerokim Borze Piskim
12-200 Pisz
Szeroki Bór Piski 119/12


dotyczący:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu przyłącza energetycznego oraz linii kablowej zalicznikowej, zasilającej domki letniskowe, na działkach Nr 2/9 i 2/10 i 1207, położonych w obrębie miejscowości Szeroki Bór Piski, gm. Pisz.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 14 gru 2004 13:26
Data opublikowania: wtorek, 14 gru 2004 14:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 sty 2005 08:48
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1654 razy