BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.13.2019.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 30.04.2019 r. na wniosek

 

Fundacji „ORĘŻ”

ul. Okulickiego 1/93

19-300 Ełk

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 13/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Strzelnica sportowa otwarta, fundacji „ORĘŻ” na działce o nr geodezyjnym 18/2 położonej w obrębie Stare Guty oraz na działce o nr geodezyjnym 65/1 położonej w obrębie Kocioł Duży, gm. Pisz”.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwach Kocioł Duzy i Stare Guty, gm. Pisz.

 

Data powstania: wtorek, 30 kwi 2019 12:26
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2019 14:08
Data przejścia do archiwum: środa, 15 maj 2019 07:24
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 766 razy