BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.6.2019.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./ postanowieniem z dnia 08.05.2019r.  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 9/2 w obrębie Ciesina, gmina Pisz,  do dnia  31. 07. 2019r .


 

Data powstania: środa, 8 maj 2019 13:32
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2019 11:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 maj 2019 08:47
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 700 razy