BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.6.2019.AK

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 9/2 w obrębie Ciesina, gmina Pisz, Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

Data powstania: środa, 8 maj 2019 13:33
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2019 11:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 maj 2019 08:47
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 743 razy