BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 15-12-2004r
ZPN-7331/II/58/04

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 09-12-2004r wpłynął wniosek :
Serwisu Domowego
Projektowanie, Kosztorysowanie
Wykonawstwo i Nadzór
Instalacji Elektroenergetycznych
Marek Plichta
ul. Drwęcka 22
14-100 Ostróda

Dotyczący :
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej nn 0,4 kV na działkach o numerach geodezyjnych 237/4, 237/3, 237/2, 237/1, 256/2 położonych w obrębie wsi Zdory, gm. Pisz, zasilającej w energię elektryczna działkę o numerze geodezyjnym 237/4, położoną w obrębie wsi Zdory, gm. Pisz.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data powstania: czwartek, 16 gru 2004 08:33
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2004 12:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 sty 2005 10:06
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1661 razy