BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.8.2019.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./ postanowieniem z dnia 13.05.2019r.  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 


Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania i magazynem energii (z możliwością dzielenia inwestycji na etapy lub budowania w całości) na działkach o nr 4/4, 5/3, 53, 54/4 w obrębie Babrosty,  nr 105/3 w obrębie Jagodne,  nr 198/2 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz,  do dnia  13. 08. 2019r.

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2019 15:16
Data opublikowania: środa, 15 maj 2019 13:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 maj 2019 08:34
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 703 razy