BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.10.2019.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,


o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 


Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  na działce o  nr 202/7 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”.


 


 

Data powstania: wtorek, 14 maj 2019 09:29
Data opublikowania: środa, 15 maj 2019 13:00
Data przejścia do archiwum: środa, 22 maj 2019 08:05
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 675 razy