BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Liski, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 17/1,
Numer KW – OL1P/00019565/8,
Powierzchnia nieruchomości – 10 000 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania  na cele rolne,                            

Roczna wysokość czynszu – 500 zł.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego poz. 1707 z dnia 25 kwietnia 2014r. stanowi obszar oznaczony symbolem L - MN, U – teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.05.2019r. do dnia 04.06.2019r.

 

Data powstania: wtorek, 14 maj 2019 12:12
Data opublikowania: wtorek, 14 maj 2019 13:43
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 09:23
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Maciej Cwalina
Artykuł był czytany: 675 razy