BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.10.2019.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./ postanowieniem z dnia 10.05.2019r.  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 


Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  na działce o  nr 202/7 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz,  do dnia  08. 08. 2019r.

Data powstania: czwartek, 13 cze 2019 13:07
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2019 09:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 cze 2019 07:44
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 684 razy