BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.8.2019.AK

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania i magazynem energii (z możliwością dzielenia inwestycji na etapy lub budowania w całości) na działkach o nr 4/4, 5/3, 53, 54/4 w obrębie Babrosty,  nr 105/3 w obrębie Jagodne,  nr 198/2 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”,   Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

Data powstania: piątek, 14 cze 2019 09:13
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2019 09:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2019 07:17
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 711 razy